VDM

Workshops

Wat is een werkgroep?

Werken aan je herstel kan in groepsverband plaatsvinden. Je helpt elkaar, en geeft elkaar kracht en hoop. In een groep kun je herkenning en erkenning vinden. Jouw ervaringen zijn belangrijk.

Een werkgroep bestaat uit ongeveer acht personen. Sommigen wonen in een beschermde woonvorm, anderen hebben begeleiding op afstand of helemaal geen begeleiding. De groep komt eens in de twee weken samen.

Thema’s die je als deelnemer zelf in kunt brengen, zoals:
• Wat zijn bronnen voor steun voor jou?
• Hoe bouw je sociale contacten op?
• Hoe ga je om met stigmatisering?
• Wanneer vertel je wel en wanneer niet over je problematiek?
• Wat doe je als je ontevreden bent over je medicatie?
• Hoe zorg je voor een goede dagindeling?
• Hoe ga je om met relaties, vriendschap en verliefdheid?

De nadruk ligt niet zozeer op je kwetsbaarheid, maar vooral op jouw mogelijkheden en talenten. En bij beproeving of telleurstelling wordt gekeken wat je zelf kunt doen om er anders mee om te gaan.