VDM

 

Jouw persoonlijke ervaringen, het optimaal verbreden van je kennisniveau met als resultaat: loyaliteit in ervaringsdeskundigheid!

 

Wil jij jouw opgedane ervaring aanwenden voor persoonlijk herstel en zou je deze breder willen inzetten voor belangenbehartiging in alle aspecten binnen Zorg Nederland?

Wellicht dat de cursus Werken Met Eigen Ervaring je de benodigde tools en vaardigheden kan brengen.

WMEE I, het verkrijgen van instrumenten en capaciteiten om je ervaring in een werksituatie in te kunnen zetten.

Mogelijkheden te over, enkelen hieruit zouden bijvoorbeeld kunnen zijn. Een adviserende rol, voorlichting in de breedste zin, het begeleiden van cursussen en ………….

 

De cursus bestaat uit 12 dagdelen van 3 uur, je komt wekelijks bij elkaar en dat 3 maanden aaneengesloten.

Er wordt een interactieve werkwijze gehanteerd, zodat er ingespeeld kan worden op de vraag en behoefte van de deelnemer.

 

De voorbereidingstijd en het maken van thuisopdrachten is een investering van ± 8 uur per week voor de deelnemer.

 

Er wordt gebruik gemaakt van literatuur, theoretische uitleg, gastsprekers, oefeningen en huiswerkopdrachten.

 

De cursus is opgebouwd uit 3 blokken, in blok I (bijeenkomst 1 t/m 5) staat je Eigen Verhaal centraal. Hier wordt gewerkt aan het opbouwen van ervaringskennis; door met elkaar de ervaringen uit te wisselen en te delen wordt je bewust van je eigen ervaring en je eigen oplossingen en leer je van de ervaring en oplossingen van de deelgenoten uit je groep.

 

 

Blok II (bijeenkomst 6, 7 en 8) heeft betrekking op de Werksituaties, hierin wordt aandacht besteed aan de verschillende functies. Drie gast docenten die over hun werkterrein komen praten maar waar ook ruimte is gebouwd hen vragen te stellen. Waarom het gebruik van ervaringskennis nodig is en leer je als deelnemer deze situaties kennen. Tevens krijg je inzicht over de eisen die er aan ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk worden gesteld.

 

Het laatste blok (bijeenkomst 9 t/m 12) III wordt er aan de vaardigheden gewerkt, nu wordt daadwerkelijk geoefend met de onmisbare en praktische bedrevenheid. Zoals reacties van je publiek, je ervaring inbrengen en van mening verschillen. Deze heb je nodig om je ervaringen in te kunnen zetten.

 

Na afronding van de cursus, voldoende aanwezigheid (80%) en inzet tijdens de bijeenkomsten ontvang je een certificaat.

 

We komen na 3 maanden nogmaals bij elkaar voor een terug kom dag!