Werkgroep en workshops

Wat is een werkgroep?

Werken aan je herstel kan in groepsverband plaatsvinden. Je helpt elkaar, en geeft elkaar kracht en hoop. In een groep kun je herkenning en erkenning vinden. Jouw ervaringen zijn belangrijk.

Een werkgroep bestaat uit ongeveer acht personen. Sommigen wonen in een beschermde woonvorm, anderen hebben begeleiding op afstand of helemaal geen begeleiding. De groep komt eens in de twee weken samen.

Thema’s die je als deelnemer zelf in kunt brengen, zoals:
• wat zijn bronnen voor steun voor jou?
• hoe bouw je sociale contacten op?
• hoe ga je om met stigmatisering?
• wanneer vertel je wel en wanneer niet over je problematiek?
• wat doe je als je ontevreden bent over je medicatie?
• hoe zorg je voor een goede dagindeling?
• hoe ga je om met relaties, vriendschap en verliefdheid?

De nadruk ligt niet zozeer op je kwetsbaarheid, maar vooral op jouw mogelijkheden en talenten. En bij beproeving of telleurstelling wordt gekeken wat je zelf kunt doen om er anders mee om te gaan.

Workshop

Klankmeditatie

Een klankmeditatie laat je in stilte de klanken van klankschalen, gong en diverse andere native instrumenten bij je binnen komen. Deze instrumenten worden in de ruimte zacht bespeeld. Ver weg, dan weer dicht bij. De klanken brengen ontspanning. De trillingen voelen, die voor rust kunnen zorgen. Een gevoel van welbehagen. Bij jezelf komen. Kortom een meditatief moment voor jezelf.

Sacred-Dance

Ik ben Dimphie Geraeds. Voor mij zijn deze dansen een ontdekkingsreis. Ik ga op weg om mij te verbinden, elkaar te ontmoeten en weer los te laten. Wat er binnen in mij leeft dans ik naar buiten, zonder woorden voel ik de verbinding en wordt aangeraakt door de gebaren, de muziek en de dans. Deze dansvorm raakte mij diep van binnen aan daarom heb ik een dansopleiding gevolgd bij meditation des Tanzes. Mijn passie is mensen in beweging brengen. Ik nodig je uit om samen met mij in de kring te komen dansen!

Intuïtieve Ontwikkeling

Van Intuïtie (innerlijk weten) naar Autonomie (je eigen weten volgen), is een logische stap. Zelf ontdekken en toepassen. Door zelf te ervaren maak je contact met je innerlijke rijkdom. Je ontdekt je aura en de rol die energie speelt in het contact met anderen. Je bepaalt zelf of iets nog voor je klopt, of dat je het bij wilt stellen of los wilt laten. Je leert de chakra’s en nog veel meer van binnenuit kennen. Je binnenwereld verkennen opent een rijke bron van wijsheid, die én je hart én je ziel zal voeden.

Intuïtieve Ontwikkeling

Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat bijdraagt tot onderling begrip, verbondenheid en inzicht. Ontmoeting vanuit wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. We verkennen ervaringen, zienswijzen, dromen en mogelijkheden. In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar wat werkt en waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. In dialoog zie je andere betekenissen en kom je tot nieuwe inzichten. Luisteren met aandacht en onderzoeken van eigen oordelen en andere zienswijzen zijn essentieel.

Spiritueel Café

Over bewustwording, zelfontwikkeling en gezondheid zijn oneindig veel boeken geschreven. Omdat er zoveel stromingen en richtingen zijn, kan het moeilijk zijn jouw pad daarin te vinden. Door verschillende richtingen te onderzoeken zal op een gegeven moment steeds meer duidelijk worden wat jouw eigen unieke pad is. Met ons spirituele café willen we je die mogelijkheid bieden.

Wij bieden een ontmoetingsplaats waar je op een laagdrempelige manier kennis en ervaring kan opdoen en delen. Een gelegenheid om gelijkgestemden te ontmoeten. Kortom, een plek om je te laten inspireren!