VDM

TRAINING COMMUNICATIE EN BEJEGENIN

Neem eens een kijkje in de leefwereld van de ander!

Programma van de dag:
Collectief kennis maken

Dagdeel 1 Leefwereld

Doel: Kennismaking diverse disciplines, weerstand wegnemen t.o.v. elkaar en van de training. Kijk eens in de wereld van de ander (professional, cliënt, vrijwilliger en ervaringswerker)

Werkvorm:
D.m.v. verschillende interactieve oefeningen, laten we de diverse disciplines met elkaar in gesprek gaan en ervaren hoe de leefwereld van de ander is.

Dagdeel 2 Communicatie

Doel: Het contact tussen alle betrokkenen optimaliseren

Werkvorm:
D.m.v. allerlei interactieve oefeningen, laten we de diverse disciplines met elkaar in gesprek gaan en ervaren hoe de contacten nu verlopen, wat daar goed aan is en wat wellicht verbeterd zou kunnen worden.

Dagdeel 3 Samenwerking

Doel: Krachten bundelen en elkaar versterken

Werkvorm:
D.m.v. uiteenlopende interactieve oefeningen, laten we de diverse disciplines met elkaar in gesprek gaan en ervaren hoe er mogelijkerwijs beter of op een andere manier met elkaar samengewerkt kan worden.

Dagdeel 4 Respect en Veiligheid

Doel: Inzicht in wat veiligheid en respect voor de ander betekend en hoe je hierna handelt

Werkvorm:
Terugpakken op vorige bijeenkomst, wat hebben we gedaan en wat is er uitgekomen. Is er iemand in de groep die iets heeft meegemaakt na de training of n.a.v. de training wat hij/zij graag wil delen?

  • Evaluatie na elk dagdeel
  • Deelname certificaat laatste dagdeel
  • Creatief herinneringsmoment van en voor de deelnemersgroep
Je hebt ondersteuning in je doen en laten nodig, jij ondersteunt in welke vorm of rol dan ook. Maar heb je er wel eens over nagedacht wat een dergelijk nauwe samenwerking voor elkaar zou kunnen betekenen?
Maken we je nieuwsgierig, en zou deze Training Communicatie & Bejegening eventueel waarde voor jou kunnen hebben?