VDM

 

Algemeen trainingsdoel:

Het professioneel weerbaarder maken van ervaringswerkers, waar bij je in staat bent om aan een groep mensen bijvoorbeeld de cursus Herstellen doe je Zelf of Verbondenheid te geven en hen te begeleiden bij hun herstelproces.

 

 

Onderwerpen:

 • Wat is herstel?
 • Herstelfases kennen en herkennen.
 • De doelgroep waar je mee gaat werken.
 •  
 • Het kennismakingsgesprek.
 • Cursusonderdelen oefenen.

 

 

Werkvormen:

Er zal met diverse actieve, interactieve en creatieve werkvormen gewerkt worden. Hiervoor is gekozen om zo de diverse leerstijlen van mensen te bedienen. Tevens is het een leuke manier om vaardigheden aan te leren en activeer je jezelf om op een andere manier over bepaalde zaken na te denken.

 

 

Introductie:

Kennismaking aan de hand van Mind Map

 • Wie ben ik?
 • Wat heb ik aan ervaring als trainer?
 • Wat wil ik leren?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten?

 

 

Programma Dagdeel 1

Maak een tijdslijn van je eigen herstel en vertel deze daarna aan de groep. (Fragment uit de bijeenkomst)

 • Herstelmomenten en terugvalmomenten
 • Het moment
 • Wie of wat heeft invloed gehad op deze situatie

 

 

Programma Dagdeel 2

(Onderdeel uit de bijeenkomst)

Het verloop van herstel:

 • Wat is herstel? Fases van herstel
 • Wat kun je hiermee als trainer?
 • Thema’s waar je als trainer rekening mee moet houden

 

 

Programma Dagdeel 3

(Passages uit de bijeenkomst)

Referentiekader:

 • Lichaamstaal en objectief waarnemen
 • Feedbackcyclus & De 4 G’s
 • Feedbackformulier

 

 

Programma Dagdeel 4, 5 en 6

In teams van 2 personen worden 2

trainingsonderdelen uitgevoerd

 

 

Programma Dagdeel 7, 8 en 9

Je gaat een trainingsonderdeel uitvoeren met de groep

 

 

Programma Dagdeel 10

(Element uit de bijeenkomst)

Ontwikkeling aan de hand van Mind Map

 • Wat heb ik geleerd?
 • Wat is mij het meeste bijgebleven?
 • Wat vond ik het moeilijkst?
 • Wat vond ik het makkelijkst?
 • Welke kwaliteiten heb ik ontdekt?
 • Waar moet ik nog aan werken?
 • Hoe zie ik mezelf nu als trainer?

 

Evaluatie & Certificering