OP VRIJDAG 08-11-2019 VAN 19:30 TOT 22:00 UUR READINGAVOND

Als je je realiseert dat alles energie is, je lichaam, je gedachten, je emoties, maar ook je overtuigingen, programmaties en projecties, dan kun jij je misschien ook voorstellen dat het mogelijk is om deze energie waar te nemen.

Eigenlijk doen we dat allemaal een beetje wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten. Je gaat af op jouw gevoel en hebt een indruk van iemand, ook al ken je die persoon helemaal niet. Het grote verschil echter met een reading is dat onze reader, Joke Groeneveld, in een langdurig traject heeft geleerd om haar eigen ervaringen, oordelen of projecties er buiten te laten. Op deze manier krijg jij een zo zuiver of neutraal mogelijk beeld.

Alles wat je meemaakt vloeit voort uit persoonlijke “lessen” en “thema’s” die jij in jouw leven mag doorgronden. Dit wordt als het ware opgeslagen in jouw energiesysteem. Wanneer je jouw thema’s (h)erkend kun je zelf bepalen hoe je er mee om wilt gaan, welke keuzes jij wilt maken en kun je zelf het heft in handen nemen.

Bij een reading kan er ook worden gekeken naar de dynamiek tussen mensen onderling zoals bv. in familieverband, relaties of werkkring.

Op zoek naar jouw sleutel, ( 06-53799737 of voordoormet@gmail.com