Intervisie

Om de kwaliteit van de cursussen te bewaken en te zorgen voor een goed contact tussen de begeleiders onderling, wordt intervisie georganiseerd.

Wat is intervisie?
Intervisie is een manier, een zelfhulp methode, om je eigen deskundigheid en kennis te verhogen door middel van georganiseerde gesprekken met mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied.

Het doel van intervisie is de kennis en kunde van de deelnemers evenals de kwaliteit van hun werkzaamheden te verhogen. De grote meerwaarde van intervisie ligt besloten in het feit dat de gesprekken, die plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid van de deelnemers, uitnodigen tot discussies over bepaalde onderwerpen waardoor de deelnemers zaken vanuit verschillende standpunten leren bekijken.

Hoe gaat intervisie in zijn werk?
Intervisie begint met het samenstellen van een intervisiegroep. Stel jij gaat je bezig houden met bijvoorbeeld het begeleiden van de cursus Herstellen doe je Zelf en loopt tegen een aantal zaken aan is er een mogelijkheid deze door te spreken met vakgenoten.

Voor wie is intervisie geschikt?
Intervisie is geschikt voor iedereen die wil leren van andere mensen. Om jouw eigen, eenzijdige, mening te toetsen aan anderen levert je een schat aan kennis en inzichten op. Lessons learned en valkuilen van anderen neem je mee terug naar je werkplek.

Het intervisie gesprek
Voor elke intervisie dien je een aantal spelregels op te stellen. De volgende spelregels zijn de minimale set:
– Intervisie is niet vrijblijvend. Als je meedoet dan probeer je er elke keer te zijn.
– Vertrouwelijkheid. Wat wordt besproken door een intervisiegroep blijft binnen die groep.
– Respect. Er bestaan geen domme vragen of meningen. Je mag het natuurlijk oneens zijn met elkaar en daar argumenten voor aandragen.
– Intervisie is een professioneel gereedschap. Als je denkt dat de groep niet de juiste dingen doet of bespreekt dan zeg je dat en praat je er samen over.

Intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering, waarbij je met elkaar meedenkt over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Dit meedenken, gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van helpende vragen aan de hand van een intervisiemethode. Zo krijg je zicht op de ingebrachte casus en op de wijze waarop je kunt handelen.