VDM

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Fotovoice

Zijn wie jij bent!

Is dat niet wat ieder mens het liefst wil? Daar horen jouw krachten en talenten bij, maar ook je kwetsbaarheden en valkuilen. Je komt erdoor in beweging en je ontmoet mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij. Je ontdekt dat je niet de enige bent die worstelt. Dat uitwisselen van ervaringen met mensen en ervaringswerkers die hetzelfde hebben meegemaakt en je écht begrijpen, maakt je sterker.

 

Wat kan Fotovoice voor je betekenen?

Inzicht krijgen van stigma’s en zelfstigma’s.

Vaardigheden uitproberen om hiermee om te gaan.

Bewust worden van eigen talenten en verworven kwaliteiten die nodig zijn voor jou persoonlijk herstel.

Door de tentoonstelling laat jij jouw kracht zien, die je door je ervaring ontdekt of ontwikkeld hebt. Tevens laat je mensen, zonder enige vorm van kwetsbaarheid, gericht kijken naar de gevolgen die stigmatisering met zich meebrengt.

 

 

 

Fotovoice bestaat uit 12 bijeenkomsten:

 • Introductiebijeenkomst

Waarin je als deelnemer kennismaakt met de groep en de begeleiders, de doelstellingen van de cursus helder worden en je met elkaar afspraken maakt hoe met elkaar om te gaan.

 • Stigma

Leerstof over wat stigma is, met veel aandacht voor zelfstigma en welke gevolgen dat heeft voor jou als persoon.

 • Kwaliteiten en Herstel

Onderzoek hoe je vanuit herstel weer zicht krijgt op je kwaliteiten.

 • Fotografie, hoe gebruiken we dit medium in deze cursus met aandacht voor de praktische kant van het fotograferen.

 • Fotograferen van stigma's, welke beelden horen er bij en hoe ga je die op de foto zetten.

 • Het schrijven van het daarbij behorend verhaal, met tips voor presentatie.

 • Het fotograferen van kwaliteiten en hoe je die in beeld krijgt.

 • Het schrijven van het bijbehorend verhaal.

 • Omgaan met stigma's en kwaliteiten met aandacht voor individuele en collectieve strategieën.

 • De tentoonstelling: het voorbereiden van de tentoonstelling binnen de organisatie en vervolgens een erbuiten.

 • Het loslaten van stigma's en het vieren van kwaliteiten.

 • Evaluatie, terugkijken, zijn de gestelde doelen behaald. Tips voor de begeleiding.

Praktische voorbereiding:

Als deelnemer werk je met een digitale camera (desgewenst door jouw organisatie in bruikleen gegeven). Van elke deelnemer worden 2 foto’s, stigma en kwaliteit, afgedrukt op canvas van 40x60cm

De tentoongestelde foto’s worden na de expositie, in overleg, eigendom van de deelnemer.

 

Samengevat:

Door het delen, geven, ontvangen en te ontleden, om negatieve zelfbeelden te benoemen en zichtbaar te maken. En vervolgens bekrachtigende, positieve beelden aan jezelf te koppelen, kun jij jouw eigen prachtige en unieke beeldverhaal presenteren.

Met een Luisterend oor, Kijken we naar jou uit!