Contacten

Organisaties waar VDM haar producten heeft geïmplementeerd, detacheringsovereenkomst mee heeft, voorlichting geeft, adviserende rol heeft bekleed, of anders.