VDM

Voor Door Met (Kvk-Nummer 53879163)

RSIN 851055990

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter; J. van Bezouw

Secretaris; J. Groeneveld

Penningmeester; A. Jongenelis-Jaspers

 

Contact Gegevens

Princentuin 2 LV

4813CZ Breda

06-53 79 97 37

voordoormet@gmail.com

 

Doelstelling VDM

DOELEN

Strategische doelen stellen en bereiken:

VDM maakt verbinding op één plaats maar heeft diepe betrokkenheid in diverse zorginstellingen en in ons werk om diverse doelen te ondersteunen. Je kunt de voortgang zien op individueel gebied maar ook bij de verschillende teams.

 

HELDERHEID

VDM zit op dit moment op één lijn, maar als organisatie en bij nieuwe vrijwilligers moeten we daar scherp op blijven toezien. Want zonder duidelijke doelen werken mensen in cirkels. Door doelen bij VDM in te zetten, blijven de doelen bovenaan de agenda staan en kun je als individu of als team in dezelfde richting bewegen.

 

EFFICIËNTIE

Het verbeteren van individuele of teamprestaties:

Mensen die duidelijke doelen hebben, nemen betere beslissingen. We geven voorrang aan projecten die de strategie van VDM ondersteunen en doen meer werk dat resultaten oplevert.

 

BETROKKENHEID

Inspireren tot individuele actie, maar ook als team:

Bij VDM zien teamleden hoe hun werk bijdraagt aan de doelen die gezamenlijk op de agenda worden toegevoegd of prioriteit vragen. Ze begrijpen en zien de waarde van hun sterke punten en vaardigheden, en zijn daardoor gemotiveerder om hun beste werk te leveren. Dit komt ten goede aan persoonlijke groei maar ook wat naar buiten wordt uitgedragen.

RESULTATEN

Het stimuleren van resultaten:

Per kwartaal wordt in vogelvlucht de status van de doelstellingen bekeken en besproken. Uit maandelijkse intervisie bijeenkomsten kunnen we blokkades opsporen en bijsturen om individueel of als team de neuzen weer eenzelfde kant op te krijgen.

MISSIE
Via kwaliteitsvolle, praktijkgerichte en direct toepasbare opleidingen/trainingen is VDM dé partner voor diverse zorginstellingen en hun medewerkers die hun professionele toekomst succesvol in handen nemen.

 

VISIE VAN INVLOED OP PRESTATIES

Onderzoek van Tranzo, de researchgroep onderzoekt, begrijpt, denkt mee, stuurt met haar onderzoek en draagt bij aan een beter begrip van complexe maatschappelijke vraagstukken.
Zij hebben in 2008 voor psychische problematiek, 2010 verslavingsdilemma’s en 2013 ons programma voor de maatschappelijke opvang onderzocht.

Met een heldere visie en goede communicatie laten we betere prestaties, alsmede een hogere medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid en productiviteit zien. Deze visie wordt door het dagelijks bestuur, medewerkers en vrijwilligers onderschreven en daardoor is dit effect nog sterker.
Een overzichtelijke en lange termijn verandering, (denk hierbij aan de lange wachttijden in vele vormen van grote zorginstellingen). De grote verandering voor zorginstelling en hiermee dus de cliënt VDM als wachtkamer in te richten zodat hij of zij aan herstel kan beginnen. Ook de nazorg te leveren, omdat cliënt na de behandeling of therapie het in zijn of haar leven kan gaan implementeren. VDM verleent haar inzet en programma-aanbod, wij gebruiken onze eigen ervaringen om richting te geven, te onderscheiden en te inspireren.

 

BELONINGSBELEID


Medewerkers motiveren in persoonlijke gesprekken en er ligt een aanbod voor intervisie of supervisie.
Meer persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers enthousiasmeren om te investeren in persoonlijke ontwikkeling. Dat kan in het doorlopen van een cursus of training. Maar ook hun passie en of talenten krijgen podium. Bovendien kunnen zij deze verder ontplooien binnen VDM om vaardigheden, zelfvertrouwen en wat nodig is te hernieuwen, verbeteren of aanboren.
Medewerkers willen met plezier naar het werk en daar dingen doen waar ze gelukkig van worden. Ze worden enthousiast van werk dat uitdagend, betekenisvol, leerzaam, leuk en/of belangrijk is.
Onze medewerkers zoeken en vinden binnen VDM een taak omdat hij/zij het leuk, uitdagend en belangrijk vindt. Hij/zij werkt met een enorm enthousiasme en bevlogenheid. Dat komt niet alleen de kwaliteit van het werk ten goede, maar ook aan de persoon zelf.
Betrokken medewerkers wil je goed belonen.
VDM bedankt hen dagelijks voor hun getoonde inzet en voor hun bijdrage aan het succes op de werkvloer.
Er worden seminars bezocht, uitjes gerealiseerd, teambuilding dagen ingepland, je verjaardag gevierd en is er ruimte voor alle mogelijke persoonlijke zaken.

VDM is een non-profit Organisatie

 Een sponsorplan

Indicatieve planning: 16 weken

Voorbereiding

  1. Onderzoek, strategie en planning
  2. De selectie van potentiële sponsors
  3. Het ontwerpen van een plan van aanpak
  4. Het ontwerpen van een sponsorbrochure

 

Sponsoracquisitie

  1. Benaderen van potentiële sponsors
  2. Oriënterend gesprek en presentatie
  3. Ontwerp van een aanbod op maat
  4. Onderhandeling en afspraken

 

Implementatie

  1. Continuïteit waarborgen
  2. Effectmeting en evaluatie

 

Opzet van een donateursactie

Indicatie planning: 20 weken

⇒ Prospect onderzoek doen

⇒ NAW-lijsten samenstellen

⇒ Doelgroep profielen aanleggen

⇒ Benaderingsstrategie bepalen

⇒ Mailpakket/ belscript maken

⇒ Testen

⇒ Analyse en uitvoering

⇒ Responsverwerking en bedanken

⇒ Evaluatie

⇒ Implementatie/ continuïteit

 

 

BEHEREN

BNP Jeffrey van Merode, hoofdbeheerder in samenwerking met het dagelijks bestuur; te weten

Joke Groeneveld, Adriënne Jongenelis-Jaspers, Lenie Broere

 

BESTEDEN

Werken naar een allround “Gezondheidscentrum”, waarin (vegan) voeding een van de pijlers is.

We verder naar een complete focus kunnen werken (Body, Mind en Soul)

 

Doorontwikkelen en uitbreiden van de wachtkamer of nazorg zodat:

Meer in het maatwerk (individueel werken met cliënt) betekenis te bieden  

Meerdere groepen in diverse disciplines per dag kunnen ontvangen

Nog meer Reikibehandelingen en opleidingen verzorgen

Yoga en Tai-chi docenten kunnen inhuren

Psychologen op ZZP basis, contracteren

Trainers, coaching on the job (Train de Trainer) Quiet Community Tilburg

 

Het digitaliseren van;
het BODY, MIND & SOUL gedeelte en daarin vindt de trainer:

Informatie over de specifieke kenmerken van fysieke, intellectuele en sociale activering van mensen vanaf 18jaar.

Voor jongeren vanaf 14 jaar tot 18 jaar een speciaal programma en onderscheidende trainers

Manieren om zelfontplooiing te motiveren;

Scenario’s van groepen verdeeld in twee delen;

Beschrijving van ideale leeromstandigheden;

Tips voor het geven van lessen.

Informatie over de details van het werken met een teamgenoot.