“Van Kans naar Realiteit”

Bouwen aan je toekomst

Onze Visie

Advies – Training – Voorlichting

Herstel begint een begrip te worden binnen “zorgend” Nederland. We bevinden ons inmiddels tussen de pioniersfase en de fase van de reguliere praktijkvoering. Steeds meer mensen en organisaties maken kennis met dit begrip, worstelen ermee en geven er betekenis en invulling aan.

Wat is herstel:

Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en of rollen. Het is een manier van leven. Het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met eventuele grenzen die deze problematiek met zich mee kan brengen. Herstellen betreft het ontgroeien van de negatieve gevolgen van de getroffenheid en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven.

Bij herstel denk je al gauw aan de medisch-wetenschappelijke definitie van herstel, waarin genezing centraal staat. Het gaat dan om herstel van een ziekte. De symptomen verdwijnen en de ziekte gaat over. Als je eenmaal weer beter bent, hersteld bent, pak je de draad weer op.

Bij de niet medisch-wetenschappelijke definitie wordt met het woord herstel iets anders bedoeld. Daar gaat herstel over de manier waarop je met je problematiek omgaat. Over hoe je het een plaats geeft in je leven en over de pogingen een bevredigend en zinvol leven op te bouwen.

Waar moeten mensen van herstellen?

De problematiek door zijn of haar aandoening, verslaving, het psychisch lijden in het zorgsysteem of in de samenleving, en (zelf) stigma. Schade aan de persoonlijke- en maatschappelijke identiteit, trauma’s en ontwrichting van hun leven. Het verlies van perspectief in zijn of haar dromen. De motor achter herstelprocessen is, zelfredzaamheid door het vinden van eigen kracht (empowerment). Goede (zelf) zorg, zelfrespect herwinnen en succesverhalen van anderen.

Principes die belangrijk zijn voor herstelprocessen, vertrouwen, zelfbeschikking, hoop en geloven. Jij zult herstellen, geloven in de persoon, verbonden zijn op een menselijk niveau. Gedrag is altijd betekenisvol en ieder heeft een eigen stem. Alle gevoelens zijn valide, het is belangrijk om dromen te volgen, ontmoeten met waardigheid en respect.

De betekenis die mensen met een (langdurige) psychische kwetsbaarheid, verslaving en of uit de maatschappelijke opvang, maar ook mensen met een chronische ziekte, mantelzorgers, jong volwassenen en hun ouders, ex-gedetineerden en of gedetineerden aan herstel geven, biedt kansen. Kansen voor henzelf om hun talenten te herontdekken, meer in hun eigen kracht te komen en zo de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen en aan hun eigen toekomst te werken. Kansen voor de samenleving om hen als “mensen” daarbij adequaat te ondersteunen. Kansen voor verantwoordelijk “zorgend” Nederland om zich te ontwikkelen tot herstel ondersteunende organisaties.Wat is ervoor nodig om deze kansen te realiseren?

 “Van Kans naar Realiteit”

Omdat wij als VDM die behoeftes/kansen herkennen, hebben wij in 2010 het initiatief genomen tot oprichting van Stichting Voor Door Met. VDM is continu bezig een inspirerend leerprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. Waarin we met elkaar en van elkaar leren en samen werken aan de realisatie van herstel. Voor het herstelconcept worden in samenwerking met ervaringswerkers doorlopend nieuwe gereedschappen en richtlijnen ontwikkeld.

De rode draad in dit proces is: kijken naar de kwaliteiten die er zijn, in plaats van naar dat wat er niet is. Luisteren naar de wensen. Geloven in de eigen kracht. Gebruik maken van ervaringsverhalen die inspireren en hoop geven. Aanmoedigen van zelfmanagement. Meedenken over vrienden, contacten en organisaties die hierbij belangrijk zijn. In dit proces is het nodig om “Out of the box” te durven denken. Zelfreflectie, elkaar bevragen hoe je de dingen doet en waarom je ze zo doet!

VDM levert maatwerk, zij brengt de echte vraag en het antwoord daarop bij elkaar, door middel van advies, voorlichting, training en het geven van diverse cursussen. Wij bieden deze zowel intern als extern aan.

© Copyright - VoorDoorMet | Website laten maken? BIG-webdesign